Zajęcia dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

Dla dzieci z autyzmem oraz dla dzieci z zespołem Aspergera zaprojektowaliśmy cykl zajęć z elementami integracji sensorycznej i koordynacji ruchowej. Zajęcia rozpoczynamy jako treningi indywidualne, docelowo starając się włączyć Ucznia do grupy rówieśniczej.

Zajęcia prowadzi fizjoterapeuta doświadczony w pracy z dziećmi i młodzieżą dotkniętą autyzmem.