Michał Nogieć

Michał NogiećKung Fu trenuje od 1997 roku – a więc od 27 lat. Posiada stopień techniczny czarny II. Od 2014 roku do swoich treningów wprowadza elementy rehabilitacji ruchowej, wtedy to bowiem uzyskał tytuł magistra fizjoterapii. Twórca autorskich zajęć dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Wielokrotnie nagradzany za swoje osiągnięcia trenerskie.
Sędzia walk i form o uprawnieniach międzynarodowych.
Jego droga z kung fu zaczęła się od zajęć sportowych w grupach szkolnych- co od samego początku przerodziło się w wielką pasję. Potem zaczęły się starty w zawodach krajowych, a następnie międzynarodowych. Jest medalistą międzynarodowych zawodów w USA, Niemczech i w Szwecji, jak również
wielokrotnym mistrzem Polski, Europy i Świata.

Pięciokrotnie nagradzany przez Prezydenta Miasta Krakowa za wybitne osiągnięcia sportowe. Kwalifikowany trener sportu Wushu.
W 2007 roku zdał egzamin Choy Lee Fut na stopień szkoleniowy czarny I, w 2009
roku na stopień czarny II. Swoje umiejętności w tym stylu pogłębiał pod okiem Sifu
Grzegorza Ciembroniewicza. Niejednokrotnie doskonalił również swoje umiejętności
na szkoleniach z Wielkim Mistrzem Chen Yong Fa.
Trenuje grupy kung fu samodzielnie od 17-stu lat.
Posiada II klasę Sędziowską Polskiego Związku Wushu w formach tradycyjnych i w
walkach oraz uprawnienia Sędziego Międzynarodowego klasy Europejskiej w
walkach lekkiego kontaktu i full contact. Ukończył również World Kuo Shu Federation
International Referee Training Course, uprawniający do sędziowania w formach i
walkach na poziomie międzynarodowym.
Pod jego okiem zawodnicy w latach 2007- 2017 zdobyli 93 medale na zawodach
krajowych z udziałem ekip z różnych części świata.
W latach 2011, 2012, 2013 otrzymał nagrody  Nagroda Wójta Gminy Zabierzów oraz
w 2013r. wyróżnienie Powiatu Krakowskiego  za znakomite osiągnięcia trenerskie.
W 2012 roku wziął udział w konkursie Lider Animator, w którym przedstawił autorski
projekt „Rodzina i sport zawsze razem”, na  realizacje jego dostał grant od Coca Cola
Fundation. Projekt okazał się strzałem w dziesiątkę, gdyż pomysł z kartki papieru stał
się rzeczywistością.
W 2013r. ponownie wziął udział w konkursie organizowanym przez  koncern Coca
Cola, gdzie konkurencja była jeszcze większa, do ostatecznego rozpatrzenia
wybrano 543 projekty. Tu również udało się zdobyć grant na sprzęt oraz rozwijanie
nowych, nowoczesnych metod treningu, dotychczas dostępnych wyłącznie w dużych
miastach. Rok 2014 przyniósł kolejny grant – tym razem z Fundacji Lotto Milion
Marzeń.

Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku
Fizjoterapia. Wiedzę zdobytą na studiach wykorzystuje do poszukiwania coraz
skuteczniejszych metod treningu.
2013 i 2014 rok to podnoszenie swoich kwalifikacji: uzyskał uprawnienia trenera II
klasy Wushu, zaś w zakresie rehabilitacji ruchowej ukończył kursy Medical Taping
Concept  i Neurosensorycznej terapii taktylnej. W 2014 obronił tytuł magistra
fizjoterapii. Cały czas poszukuje nowych atrakcyjnych metod treningu, tak aby mógł
każdego skutecznie zarazić swoja pasją.
Obecnie rozwija zajęcia z treningu sensomotorycznego i funkcjonalnego , a także
TRX, gdzie swoje doświadczenie instruktorskie i wiedzę z zakresu rehabilitacji może
połączyć w całość.
Obecnie chce rozwijać to, co się zaczęło lata temu, chce dzielić się swoją wiedzą i
dawać innym możliwość aktywnego udziału w kulturze fizycznej – zarówno dzieciom ,
dorosłym jak również osobom z autyzmem.

Michał NogiećKURSY I SZKOLENIA:

Z ZAKRESU REHABILITACJI RUCHOWEJ:

2014r. Neurosensoryczna terapia taktylna

2013r. Kurs podstawowy Medical Taping Concept

2012r. Kurs PNF Podstawowy

2012r. Kurs McKenzie (moduł A)

2012r. Warsztaty: Trening funkcjonalny w profilaktyce urazów osób aktywnych

2012r. Warsztaty Thera- Band: Stabilizacja Kręgosłupa, Stawów Kończyn Górnych i Dolnych

2012r. Warsztaty: Taping Medyyczny jako dynamiczna rozwijająca się metoda o szerokim zastosowaniu w rehabilitacji klinicznej i sporcie

2011r. Kurs Rozwijający Thera-Band Academy: Sensomotoryka z zastosowaniem

przyborów Thera-Band

2010r. Kurs Podstawowy Thera-Band Academy: Ćwiczenia oporowe i równoważne

z zastosowaniem przyborów Thera-Band

Z ZAKRESU SPORTU I REKREACJI RUCHOWEJ

a) Uprawnienia

2014r. Kurs trenera II klasy Wushu

2010r. Kurs Instruktora Sportu Wushu (cześć specjalistyczna)

2009r. Kurs Kierowników Wycieczek

2009r. Kurs Kierowników Placówek Wypoczynku Dzieci i Młodzieży

2008r. Kurs Instruktora Sportu (część ogólna)

 

b) Uprawnienia sędziowskie

2010r. Kurs The World Kuo Shu Federation International Referee Training Course

2009r. Egzamin na stopień szkoleniowy czarny II

2007r. European Wushu Judges Seminar –Qinda Judge

2007r. European Wushu Judges Seminar –Sanshou Judge

2007r. Egzamin na stopień szkoleniowy czarny I

2006r. Kurs Sędziowski PZWS – Sanda (II klasa sędziowska)

2005r. Hung Sing Gwoon Poland Member

2003r. Hung Sing Gwoon Poland Instructor level I