Korekcja wad postawy poprzez Kung Fu

Zajęcia grupowe i  indywidualne.

Zajęcie te są forma rehabilitacji ruchowej opracowana przez mgr Michała Nogiecia.

Pracując od wielu lat zaobserwowałem dużą niechęć dzieci do ćwiczeń korekcyjnych.  Tradycyjne zajęcia korekcje  według utartych schematów są nudne , przewidywalne i mało interesujące. Czym te zajęcia się różnią od tradycyjnych ćwiczeń korekcyjnych ? 

Odpowiedź jest prosta  –  wszystkim. Autorski program korekcyjny jest ukierunkowany na dana wadę postawy  występującą u dziecka. Zajęcia są wpisane w ramy treningu Kung Fu. Na początku jest rozgrzewka poszczególnych stawów, następnie dziecko uczy się tajników wschodnich sztuk walki,  które już są ukierunkowane na korekcję wybranej wady. Następnie są wykonywane na przemian ćwiczenia korekcyjne oddziałujące bezpośrednio oraz pośrednio ale cały czas w formie treningu (cześć główna). Dziecko ma wrażenie ze  wyłącznie uczy się Kung fu, a tak naprawdę koryguje wadę i ćwiczy Kung fu. Na koniec zajęć odbywa się rozciąganie mięśni pracujących podczas treningu oraz wybranych tych, które sprzyjają pogłębianiu wady postawy.

Wybrane korzyści tego typu zajęć to: duże zaangażowanie dziecka w ćwiczenia korekcyjne – sporo radości, zajęcia są ciekawe i pomimo trudniejszych elementów zajęć dziecko je akceptuje i wykonuje dokładnie, co przy  tradycyjnych ćwiczeniach jest bardzo trudne (wzrasta efektywność terapii). Po każdym treningu dziecko otrzymuje  ćwiczenie i instruktarz, które ma wykonywać  do czasu kolejnych zajęć.  Najważniejsze, że dziecko ma pasję, którą po zakończonej terapii może realizować w tradycyjnej grupie, bądż też równolegle, aby wzmocnić terapeutyczne działanie ruchu poprzez Kung Fu i korekcję wad postawy. Kontynuacja treningu po terapii zabezpiecza przed nawrotem wady, a tym samym jest kontynuacją pasji, którą rozpoczęło indywidualnie.