Autorskie zajęcia

1)  Korekcja wad postawy poprzez Kung Fu

Zajęcia indywidualne.

Zajęcie te są forma rehabilitacji ruchowej opracowana przez mgr Michała Nogiecia.

Pracując od wielu lat zaobserwowałem dużą niechęć dzieci do ćwiczeń korekcyjnych.  Tradycyjne zajęcia korekcje  według utartych schematów są nudne , przewidywalne i mało interesujące. Czym te zajęcia się różnią od tradycyjnych ćwiczeń korekcyjnych ? 

Odpowiedź jest prosta  –  wszystkim. Autorski program korekcyjny jest ukierunkowany na dana wadę postawy  występującą u dziecka. Zajęcia są wpisane w ramy treningu Kung Fu. Na początku jest rozgrzewka poszczególnych stawów, następnie dziecko uczy się tajników wschodnich sztuk walki,  które już są ukierunkowane na korekcję wybranej wady. Następnie są wykonywane na przemian ćwiczenia korekcyjne oddziałujące bezpośrednio oraz pośrednio ale cały czas w formie treningu (cześć główna). Dziecko ma wrażenie ze  wyłącznie uczy się Kung fu, a tak naprawdę koryguje wadę i ćwiczy Kung fu. Na koniec zajęć odbywa się rozciąganie mięśni pracujących podczas treningu oraz wybranych tych, które sprzyjają pogłębianiu wady postawy.

Wybrane korzyści tego typu zajęć to: duże zaangażowanie dziecka w ćwiczenia korekcyjne – sporo radości, zajęcia są ciekawe i pomimo trudniejszych elementów zajęć dziecko je akceptuje i wykonuje dokładnie, co przy  tradycyjnych ćwiczeniach jest bardzo trudne (wzrasta efektywność terapii). Po każdym treningu dziecko otrzymuje  ćwiczenie i instruktarz, które ma wykonywać  do czasu kolejnych zajęć.  Najważniejsze, że dziecko ma pasję, którą po zakończonej terapii może realizować w tradycyjnej grupie, bądż też równolegle, aby wzmocnić terapeutyczne działanie ruchu poprzez Kung Fu i korekcję wad postawy. Kontynuacja treningu po terapii zabezpiecza przed nawrotem wady, a tym samym jest kontynuacją pasji, którą rozpoczęło indywidualnie.

   

2) Integracja  sensoryczna połączona z treningiem kung fu

Zajęcia te są forma rehabilitacji ruchowej opracowane przez mgr Michała Nogiecia

Zajęcia te nie są „ortodoksyjna Integracja Sensoryczna”. Jest to polaczenie i  wybranie najważniejszych elementów SI , która ma na celu  stymuluje zmysłów dziecka oraz usprawnia takie zakresy, jak np.: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa połączona z właściwa nauka kung fu. Odwieczny problem tradycyjnej SI jest to iż , po  pewnym czasie zadania, zabawy ruchowe się dzieciom nudzą. Zadaniem terapeuty jest, przy zastosowaniu odpowiednich technik, eliminowanie, wyhamowywanie lub ograniczenie niepożądanych bodźców obecnych przy nadwrażliwościach sensorycznych lub dostarczanie silnych bodźców, co jest konieczne przy podwrażliwościach systemów sensorycznych Odpowiednio połączone i wplecione elementy kung fu, powodują iż każde zajęcia sa atrakcyjne i tym samym nie przewidywalne. W konsekwencji przekłada się na zaangażowanie dziecka na zajęciach a tym samym efekty. Po zakończonej terapii dziecko ma pasję, którą może realizować w tradycyjnej grupie.

 

 

3)    Trening kung fu dla dzieci nie radzących sobie w grupie , prezentujących zachowania nie przystosowania do współpracy w grupie.

Program ten  składa się z trzech etapów.

Pierwszy to zajęcia indywidualne,  na który składa się trening kung fu i wzmacnianie samooceny dziecka. Etap ten to diagnoza i znalezienie co jest głównym czynnikiem powodującym iż dziecko nie odnajduje się w grupie. Zajęcia te obejmują naukę kung fu oraz  budowanie i wzmacnianiem samooceny dziecka .

Drugi etap to zajęcia indywidualne  oraz  jeden trening w grupie. Na zajęciach indywidualnych jest realizowany materiał ten , który będzie nauczany w grupie. Dzięki czemu dziecko ma poczucie iż szybciej się uczy, umie to co jego rówieśnicy szybciej, lub w tym samym tempie. Wzrasta wiara w własne możliwości. Podłoże ,które zostało przygotowane w pierwszym etapie styka się z rzeczywistością. Grupy funkcjonują tak iż widzą , kto jak się uczy, czy mu to łatwo przychodzi. Wobec czego dziecko , poprzez to iż jest dobre w kung fu, znajduje uznanie w grupie treningowej.

Trzeci etap to całkowite przejście do grup treningowych, etap ten jest wspomagany pojedynczymi konsultacjami np. 1 raz w miesiącu  . Pozostałe zajęcia to trening 2 -3 razy w tyg w grupie. Etap ten wzmacnia i stabilizuje pozycje dziecka. Dziecko funkcjonuje i radzi sobie w grupie.

4) Trening kung fu u dzieci z  ADHD.

Opis już nie bawem :)

5) Budowanie własnego systemu wartości poprzez trening kung fu u dzieci z dysleksja. 

Opis już nie bawem :)